Головна » ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ » Проектування кар'єрів

Проектування кар'єрів

      Проектування кар'єру це один з найголовніших етапів при створенні або експлуатації гірничо-видобувного підприємства, воно передбачає врахування техніко-економічних, геологічних, нормативно-правових та ін.  особливостей об'єкту. Правильне проектне рішення по розробці проекту кар'єру дозволяє оптимізувати способи видобутку і використання спецтехніки та знизити експлуатаційні витрати. Проектування здійснюється на основі технічного завдання що погоджується з замовником. В технічному завданні вказується геологічна та інша інформація про родовище, обґрунтування проектних технологічних та технічних рішень, техніко-економічні показники, річні об'єми  видобувних та розкривних робіт, заходи по безпечній експлуатації кар'єру, охороні надр, та ін. Після погодження технічного завдання виконуються роботи по проектуванню. Проектування кар'єру здійснюється за допомогою сучасного програмного забезпечення, що дозволяє максимально точно визначати об'єми промислових запасів, розкривних порід, втрат та інших експлуатаційних показників. Підприємство Геотехпромпроект виконуємо наступні види робіт:

Згідно вимог:

"Гірничого закону України";

ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"

СОУ-Н МПП 73.020-078:2007 "Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин"

(в разі зміни технологічного обладнання,  умов експлуатації родовища зміни виробничої потужності та ін.)

Згідно вимог:

ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"

                            

Згідно вимог  ГОСТ 17.5.3.04-83 "Общие требования к рекультивации земель";

Згідно вимог  ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво";

© Geotehprom, 2016. Всі права захищені