Головна » ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ

  Геолого-маркшейдерські роботи на гірничо-видобувних підприємствах виконуються геологічною та маркшейдерською службою підприємства діяльність яких регулюються як правило типовими положеннями та інструкціями по геологічній та маркшейдерських службах. Так як робота обох служб тісно пов'язана між собою, дані служби зазвичай об'єднують в одну геолого-маркшейдерську службу підприємства. Якщо геологічній службі в більшості випадків доводиться виконувати роботи що пов'язані з обліком та списанням запасів родовища то маркшейдерській службі доводиться займатися роботами пов'язані з будівництвом кар'єру (винесення меж гірничих робіт, доріг їх ухилів, відміток робочих горизонтів, контроль за їх дотриманням), при проведенні видобувних або розкривних робіт (визначення об'ємів виконаних робіт екскаваторних бригад, підрядних організацій, визначення об'ємів на складах продукції ), забезпечення буро-вибухових робіт (створення "планів-завдань" на проведення бурових робіт, підрахунок об'ємів виконаних буро-вибухових робіт ), організація проведення обліку руху запасів (контроль оперативного обліку), ведення та розробка гірничо-графічної документації, та ін. Всі вказані роботи потребують від спеціалістів геологів та маркшейдерів високого рівня знань та досвіду. Спеціалісти підприємства Геотехпромпроект мають багаторічний досвід роботи на гранітних, глиняних, пісочних, крейдяних, вугільних, каолінових родовищах. Всі роботи виконуються сучасними геодезичними приладами та спеціалізованим програмним забезпеченням що дозволяє підвищити якість, точність та швидкість виконання робіт. Так похибка визначення об'єму насипки та виїмки, коливається в межах:

Об’єм  до 50 тис. м3 - 2 %;

Об’єм   від 50 -100  тис. м3 - 1,5 %;

Об’єм  від 100 -200  тис. м3 - 0,5 %;

КОМПАНІЯ ГЕОТЕХПРОМПРОЕКТ  ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ:

Створюються з метою  визначення планово-висотного положення закріплених на території підприємства пунктів (точок), відносно яких вирішуються всі задачі що виникають в процесі будівництва, експлуатації, рекультивації родовища.  Їх схема, спосіб побудови та точність, залежить від  розмірів родовища та його виробничих потужностей. Слугують основою для виконання маркшейдерських зйомок.

Маркшейдерська зйомка сукупність інженерно геодезичних вишукувань метою яких є створення геолого-маркшейдерських планів та розрізів. Геолого-маркшейдерський план являє собою проекцію на якій в відповідному масштабі та умовних позначеннях зображено всю існуючу ситуацію на   родовищі (інженерні наземні та підземні комунікації, контури будівель  та рельєфу (котлованів, траншей, бровок уступів). Маркшейдерська зйомка є основою для складання та поповнення планів розрізів та вирішення на їх основі всіх поточних задач що виникають під час будівництва, експлуатації та рекультивації родовища. 

«Инструкции по производству маркшейдерских работ» Москва, Недра 1985 г. НПАОН 74.2-5.01-85

«Межотраслевая инструкция по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах» НПАОН 00.0-5.02-76, інших необхідних звітних документів.

Всі гірничі роботи проводяться відповідно до встановлених та затверджених робочих проектів  розробки родовищ . На початку кожного року відповідно до робочого проекту  розробляється та погоджується річний план розвитку в якому встановлено та погоджено річні об’єми видобутку місця роботи та параметри гірничих робіт. Завданням маркшейдерської служби в першу чергу організація проведення гірничих робіт, контроль за проведенням та відповідність параметрам робочого проекту та погодженого плану розвитку. Саме якісне маркшейдерське забезпечення являється запорукою того що гірничі роботи будуть відповідати параметрам систем розробки (розміри робочих майданчиків, відмітки, ухили, розміщення захисних валів, екскаваторів бурових станків їх відповідність паспортам  проведення робіт), вимогам охорони праці, та  рентабельні для надрокористувача.   

Створення поточних річних планів розвитку гірничих робіт. План розвитку гірничих робіт включає пояснювальну записку, графічні матеріали, дозвільні матеріали гірничого підприємства. План робіт на поточний рік включає розрахунок та графічне зображення технологічної та календарної послідовності відпрацювання необхідних для забезпечення плану видобутку корисної копалини. Розробляється на основі проекту розробки родовища що регулює параметри гірничих виробок та інших нормативно правових документів. Розробка плану розвитку передбачає наступні етапи:

© Geotehprom, 2016. Всі права захищені